Algemene Vergadering & verkiezingen

Verkiezing en herkiezing bestuurders:

Werden in 2020 verkozen voor twee jaar:
Mevrouw Fien Dessauvage, De Heren René-Luc Henrotay, Ruben Tass en Pascal van Assche

Zijn herkozen voor twee jaar met meerderheid der stemmen:
Mevrouw Karina Steyaert, De Heren  Philippe Heymans, Jan Jansegers, Bert Lippens, Frank Schelkens en Tom Smet

Hebben zich kandidaat gesteld en zijn verkozen voor twee jaar:
Mevrouw Aurélie Cuvelier en Mevrouw Isabelle Plumier

Zijn ontslagnemend en niet herverkiesbaar:
De Heren Patrick Bivort en René Paolin